e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

23 de Setembre del 2011

El consell d'alcaldes d'una comarca

Aquests dies a la meva comarca, el Bages, s’ha posat sobre la taula el funcionament i la utilitat del Consell d’Alcaldes. I què és el Consell d’Alcaldes d’una comarca? La Llei d’Organització Comarcal de Catalunya estableix que el consell d’alcaldes és un organisme integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca perquè informi el consell comarcal de les propostes que siguin d'interès per als municipis, abans de sotmetre-les a l'aprovació del ple del Consell Comarcal. La llei estableix que el Consell d’Alcaldes ha d’emetre prèviament un informe sobre diferents qüestions que venen relacionats amb el govern de la comarca.

Per tant, el Consell d’Alcaldes és un òrgan important, on els alcaldes haurien de trobar un marc idoni per expressar les seves inquietuds i preocupacions, un òrgan que hauria de servir per dirigir i liderar una comarca, ja...

Continuar llegint...