e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

13 de Juliol del 2011

La sindicatura de comptes ajuda

Tinc l’honor de ser diputat al Parlament de Catalunya i formar part de la Comissió de la Sindicatura de Comptes. I en la última comissió es va posar sobre la taula i es va debatre un informe de fiscalització de l’Ajuntament de Cunit, on es constataven els problemes i irregularitats en la gestió del citat ajuntament en els anys 2007 i 2008, fet que provoca que actualment l’Ajuntament tingui dificultats per tirar endavant.  

És molt important que en la política, es facin les coses bé, començant des dels ajuntaments, i per tant, m’entristeixo quan es constata que a l’ajuntament de Cunit no ha estat així. Quan es detecten tantes irregularitats en la gestió d’un municipi, aquest fet deixa de ser un problema de govern o oposició, sinó que es converteix en un problema de poble, en un problema de municipi, i per aquest motiu diferents partits de Cunit...

Continuar llegint...