e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

07 de Gener del 2011

Independència i governança

En la teoria política recent, l’evolució de las formes de l’acció pública es resumeix entorn del nou concepte de “governança”. Existeixen nombroses definicions d’aquest terme i, a pesar de la seva gran diversitat, val a dir que totes elles convergeixen en un punt essencial: el desplaçament del centre de gravetat de la política de l’Estat envers una pluralitat de protagonistes, i la transformació que aquest fet implica en les condicions de producció d’una legitimitat que ja no es troba en condicions d’imposar-se exclusivament des de dalt o des del centre. S’imposa i es fa necessària una gran interacció entre els diferents actors de l’arena política, entesa aquesta en un sentit ampli que engloba tota la societat.

Una de les problemàtiques de la governabilitat a nivell internacional defensa la idea d’un canvi en les...

Continuar llegint...