e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

28 de Febrer del 2010

Catalunya pagarà dues vegades

Durant trenta anys la Unió Europea i Catalunya han pagat la modernització d’Espanya. I Catalunya s’ha quedat sense les inversions estatals per fer les infraestructures necessàries. Mentrestant, amb els nostres diners i els dels europeus feien les autopistes, carreteres, o trens dubtosos - com l’Ave a Sevilla - Catalunya i València eren deixades de la mà de Déu. Les brillants autopistes i carreteres improductives d’Espanya s’han fet en detriment, per exemple, d’ampliar trams ferroviaris de via única entre Tarragona i Castelló  que comuniquen les zones productives de debò amb Europa. També hem pagat un aeroport faraònic a Madrid per una fantasia de grandesa ridícula i improductiva, i mentrestant les zones amb capacitat d’industrialització quedaven relegades sense inversions essencials per al seu progrés, i l’àrea mediterrània...

Continuar llegint...

18 de Febrer del 2010

Corredor ferroviari per a mercaderies

Un corredor ferroviari d’amplada europea que uneixi els ports de Barcelona, Tarragona, València i Algeciras amb les regions més poblades i desenvolupades d’Europa és imprescindible per al desenvolupament d’aquesta regió mediterrània. Aquesta infraestructura permetria situar un producte produït o acabat, afegint-hi valor, en aquesta zona, en menys de 24 hores i a un cost de transport assumible, a qualsevol lloc de la zona comercialment més interessant d’Europa. Es comprèn que els grans ports de què disposen les ciutats citades puguin rebre per mar productes, preferentment amb disseny nostre, de països de ma d’obra barata i des d’aquí comercialitzar-los a Europa.
 
FERRMET és un projecte d’iniciativa privada liderat per l’enginyer Joan Amorós, que ha desenvolupat i promocionat aquesta infraestructura ferroviària que no figurava en el...

Continuar llegint...

10 de Febrer del 2010

La culpa del desgavell

El descans prolongat, propi de les festes tradicionals, és un moment adient per a la reflexió. I així, des del nostre interior, contemplem el món : continents, països i els milions d’éssers humans que hi habiten, amb els seus anhels i les seves insatisfaccions, amb les seves esperances d’un món millor que resolgui el seu futur personal i familiar i el de la societat. “Un món nou és possible”, diuen. I somien una renovació radical que estableixi un ordre nou. Tot i que posar-se d’acord és molt difícil, l’important és que existeixi una consciència dels problemes i una voluntat de solucionar-los.

Si centrem la visió a Catalunya, trobem similitud de problemes amb els dels pobles llargament oprimits per la violència manifesta o per la violència difusa de segles de dominació soferta.. En el segon cas es crea una...

Continuar llegint...

01 de Febrer del 2010

Independència - Transparència

Les circumstàncies per les quals està travessant Catalunya amb tot el seguit de detencions de persones que ostenten càrrecs públics o que en el seu temps n’ostentaren, poden dur molts conciutadans a dubtar de la capacitat del nostre poble a l’autogovern. La “boutade” escrita per una famosa periodista que exclama “ sort que no som independents”, tot referint-se al fet que, si ho fóssim, els escàndols al·ludits no haurien sortit a la llum perquè s’haurien tapat, s’ha de prendre en el sentit irònic dins del context que estem vivint aquests dies.

Ella sap que un dels pilars fonamentals de qualsevol Estat democràtic és la independència del poder judicial respecte del govern, i que sempre s’ha de suposar, en tots els casos, la innocència de l’acusat. Catalunya, si arriba a aquesta condició d’Estat independent, no...

Continuar llegint...