e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

21 d'Agost del 2009

Espanya ens oprimeix

Una primera anàlisi dels fets sol donar-nos un sentit directe, però superficial, mentre que una segona consideració ens permet d´aprofondir i trobar-hi un significat que se’ns mostrava ocult a primera vista.

Succeeix això amb l´espoliació fiscal que pateix Catalunya, la qual, en un primer moment, pot aparéixer com un simple robatori, peró que analitzada, desde un punt de vista filosófic i psicológic, se’ns mostra com un intent de destruir subliminalment la nostra identitat.

Cal partir de la base que la missió que s´han autoimposat els castellans,  és la de uniformitzar i assimilar totes les nacions que l´estat espanyol domina.

En aquest sentit, és simptomàtic que l´estat que ens ocupa-en el sentit literal del terme-no vol acceptar de cap manera que ens anomenem nació, concepte que apareix a l´estatut del...

Continuar llegint...