e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

28 de Desembre del 2009

Sols a l’univers

La societat occidental ha aconseguit reaccionar davant els problemes de la fauna i la flora amenaçades, i, al mateix temps, és capaç de contemplar amb total indiferència la desaparició de les llengües.
 
No podem ni resignar-nos ni fer veure que no passa res;  una llengua té tota una sèrie de sons, d’entonacions, de melodies, i, quan desapareix, es perd amb ella  amb ella no únicament la seva comunitat de parlants sinó una manera diferent i única de veure i comprendre el món. Es un desastre humà de la mateixa magnitud que la desaparició de les espècies, i no en som prou conscients.
 
Els nacionalismes d’estat, siguin tan petris com el francès o  el xinès, el grec o l’espanyol, han utilitzat tots els recursos possibles per aconseguir-ho: polítiques lingüístiques per potenciar la llengua...

Continuar llegint...

19 de Desembre del 2009

Catalunya i els funcionaris

En una reunió del fòrum social a l’Ateneu barcelonès  es va debatre vivament la participació ciutadana en els afers col·lectius. És va parlar de l’ensenyament, de les associacions, dels funcionaris i de les subvencions, entre molts altres temes que van quedar sobre la taula per prosseguir el diàleg en un altre moment.

La realitat sociològica actual de Catalunya és la tendència a l’estatisme, que vol dir, entre altres efectes negatius, incrementar funcionaris. I la cultura de la subvenció,que fa viure els amics de les administracions de l’ajut públic graciosament rebut i que va creant un clima de dependència i debilitament de l’esforç per mantenir institucions, associacions, clubs etc en molts espais de la vida ciutadana. Aquesta pràctica paralitza qualsevol capacitat de sacrifici i d’ exercir una vida imaginativa en les Institucions...

Continuar llegint...

11 de Desembre del 2009

Catalunya independent

Catalunya no ha deixat en cap moment de lluitar per la seva supervivència. Ha tingut enemics fora i dins del mateix País. Ha resistit indefensa el genocidi de la seva cultura. La seva llengua ha estat perseguida per disposicions explícites castellanes d’ordre policíac i d’ordre més solapat com ara l’imposició de la llengua castellana en tots els àmbits d’obediència espanyola. L’espanyol és obligat per a tots els que tenen un passaport espanyol i no així el català als residents a Catalunya.

Els dos partits estatals, directa o indirectament, han recorregut al seu tribunal constitucional contra el nou estatut en el punt que tímidament iguala els dos idiomes al nostre territori. I el nou Estatut, que no volen, accepta que els dos idiomes com a iguals, encara que saben i en tenim consciència que tota la potència estatal treballa a favor del castellà...

Continuar llegint...

02 de Desembre del 2009

Catalunya la fem avui

Catalunya la fem avui caminant vers la terra promesa. Qualsevol cosa que fem, per petita que sigui, en el camí de l’alliberament nacional ja és un avançament de la terra promesa. La meta no és allà  lluny, sinó que es troba en les aportacions que fem, petites o grans, dia a dia. Els qui no estem en els llocs de comandament potser tenim la sensació que tot és massa lent i que les reculades són permanents. Però això no és veritat;  el camí pot ser dur, i moltes vegades decebedor, quan hom camina cap un punt de referència al qual potser no arribarem.  Però  això no ens ha de decebre: la lluna no és té mai; i el treball pacient, constant, intel·ligent ja val com una arribada. Potser el podi no  l’aconseguirem de forma immediata, o mai;  però el ritme i l’empenta ja són una participació en...

Continuar llegint...