e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

03 de Juliol del 2013

La voluntat d’un poble

El diumenge passat rememoràvem institucionalment a Girona els 50 anys de l’annexió dels antics municipis de Sant Daniel, Santa Eugènia de Ter i Palau-Sacosta a la nostra ciutat. Una annexió que va tenir lloc el dia 30 de juny de 1963 de manera forçada, a cop de decret i sense acord ni consens amb la gent, amb el poble.
 
50 anys després d’aquest fet, els veïns d’aquests barris, d’aquests territoris, han volgut deixar palès en totes i cada una de les seves manifestacions públiques, en tots i cada un dels actes organitzats per aquesta rememoració, que aquesta annexió es va fer de manera forçada, i en contra de la seva voluntat.
 
Demanen que s’aprofiti aquest moment per donar a conèixer la seva història, la seva identitat (diumenge penjaven dels balcons de l’ajuntament els antics domassos d’aquests municipis) i reclamen el...

Continuar llegint...