e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

02 de Març de 2010

Què hem de fer?

 

Amb tota probabilitat les mesures no seran agradables. Com es diu avui dia no seran políticament incorrectes, però sí necessàries. La política d'immigració requereix ordre, control i sentit comú.

 

Necessitem una política d'immigració que sigui igual a tota Europa. S'haurien de prohibir, per llei, les regularitzacions massives. S'ha d'engegar un contracte d'integració que garanteixi els mateixos drets i iguals deures als immigrants. S'hauria d'expulsar d'Espanya a qui cometi un delicte fraudulent amb pena privativa de llibertat superior als sis mesos. També no s'hauria de concedir autorització per a residir i treballar a aquelles persones contra els quals s'hagi dictat una ordre d'expulsió.


Pel que fa al padró és bo obrir el debat. I aquest s’ha de centrar sobre els requisits per a empadronar-se i els efectes d'aquest padró. Ja he dit que el padró és bo pels ajuntaments per a saber quants ciutadans habiten a cada municipi. És beneficiós, però no en les actuals circumstàncies. Existeixen contradiccions a la legislació actual. D'una banda obliga als ajuntaments a empadronar a les persones en situació irregular i, per altra banda, obliga a expulsar a aquestes persones, a les quals obliga a empadronar. Aquesta contradicció ha de ser resolta legislativament.

 

El que resulta fonamental és saber quina és la capacitat d'acollida d'Espanya. Això depèn de dos factors:

 

Quant treball hi ha a Espanya.

 

Quina és la capacitat de les administracions públiques per a prestar serveis públics.

 

Tinguem en compte una cosa. Actualment els ajuntaments i les Comunitats Autònomes estan passant per enormes dificultats econòmiques. Només una legislació amb sentit comú permetrà resoldre els problemes actuals. Dit d'un altra manera, si volem injectar un baló d'oxigen econòmic als nostres ajuntaments hem de tenir en compte els dos factors expressats anteriorment.

 

Preguntava fa un moment, què hem de fer? Ja he donat algunes pautes. Ara vull exposar set punts que considero importants i que hem de tenir en compte.

 

1.- El gran tema, i que va plantejar l’Ajuntament de Vic, es si s’ha o no d’empadronar als immigrants il·legals. Aquesta podríem dir es la mare dels ous.

 

2.- La ciutadania ha de saber que tots els ajuntaments reben fons comunitaris per increment de població. Tenint en compte això el primer punt quedaria resolt. Es a dir, incrementem el número d’habitants perquè així rebrem més diners. Però, tal vegada, la solució monetària no es ho suficientment atractiva per a les administracions. Per què?

 

3.- Un major increment de població suposa les mateixes obligacions per a les administracions. Es a dir, els serveix no es poden reduir, ens al contrari, a més població, més s’incrementa el cost social. Es a dir, sanitat, educació i serveis socials.

 

4.- Jo ho he dit, però es bo recordar que hi ha una gran contradicció entre la Llei d’Estrangeria i la Llei d’Empadronament. La primera obliga a empadronar, la segona a expulsar a aquells que estan en situació il·legal. Legislativament alguna cosa ha de canviar per anar bé.

 

5.- Hi ha un fet indiscutible. La immigració es necessària. El creixement demogràfic nacional es baix. El futur de les pensions està lligat al nivell de població activa. Això significa que una immigració coherent significa un creixement controlat, ordenat i satisfactori.

 

6.- Les administracions han de cercar les mesures adients perquè la immigració s’integri dins de la societat que l’acull. Actualment un 30% dels reclusos que hi ha a España son immigrants. Es a dir, ens es necessària la immigració, però el que no es desitjable, per a ningú, es una immigració marginal. No es bo per ells ni per nosaltres. Els immigrants volen treball i millorar el seu nivell econòmic. No pot haver una immigració denigrant per a la persona.

 

7.- Tots ens tenim que fer una pregunta: podem suportar, com a país, una sanitat, una escolarització, uns serveis socials gratuïts?

 

Finalitzo. Hem d'afavorir la integració dels immigrants que ja estan a Espanya. S'han de prohibir les regularitzacions massives. I hem d'educar a aquells treballadors a l’atur perquè puguin trobar una nova ocupació. Això és essencial. Si no poden treballar a la construcció, donem-los les eines perquè puguin guanyar-se la vida en un altre sector econòmic.

 

Només així aconseguirem solucionar el problema. Sense xenofòbies. Analitzant el problema i donant solucions. En un món globalitzat la immigració és una realitat i ha de ser una normalitat. Mai un problema. Ara bé, aquesta ha de ser racional i basant-se en les tres premisses que he dit abans: ordre, control i sentit comú. Tot allò que no passi per aquí està condemnat al fracàs.

Tafanera

Blinklist

Fresqui

Del.icio.us

Barrapunto

Digg

Menéame

Twitter

Facebook

Afegir un comentari Enviar a un amic  
3529
0
Comentaris afegits 
No hi ha comentaris afegits a aquest article.
TORNAR