e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

08 de Desembre del 2008

Els camps de treball del SIM (V)

Què eren els camps de treball? En realitat reproduïen els gulags soviètics, o dit d'un altre manera, eren camps de treballs forçats on les condicions eren inhumanes pels presos, tant pel tracte cruel com pels assassinats. Eren llocs on es buscava la rendibilitat i el menyspreu per la vida era constant. Els gulags soviètics i els camps de treball catalans tenien en comú: la ubicació, l'allotjament dels interns, la identificació numèrica, i el règim de treball.

Hi ha un fet substancial. La gent condemnada a anar als camps de treball complien integrament la pena. No hi havia reduccions de pena per treball o bona conducta. El que tampoc es podia assegurar es que, una vegada finalitzada la condemna sortís del camp. El SIM decidia que sortia i qui es quedava.

Quina estructura tenien els camps? No era molt nombrosa. Hi...

Continuar llegint...