e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

30 de Juliol del 2012

Jugant amb foc

Barrejada entre les diverses crisis superposades que estem patint, l’econòmica, la de model d’estat, l’europea, la de valors... hi ha també, i en lloc protagonista, la crisi de la política, que podríem definir com de distància i desconfiança entre l’administració i l’esfera política en general i els ciutadans. Sent la part política la màxima responsable d’aquesta crisi, no crec que sigui la única, tots hi tenim part de responsabilitat, també els ciutadans en general i també els mitjans de comunicació.

La diagnosi de desconfiança i distància és clara, els ciutadans ho situen ja com a tercer principal problema en totes les enquestes. Crec també que ens posaríem d’acord de manera bastant ràpida en les causes, motivacions i problemes concrets que generen aquesta crisi de confiança, és...

Continuar llegint...