e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

15 de Setembre del 2009

La prostitució al carrer

Dies enrere un prestigiós diari va publicar unes fotografies sobre la prostitució al carrer. Això ha desfermat una onada de crítiques en contra de l'Ajuntament de Barcelona.  Crítiques que, per altra  banda,  són absolutament injustes amb Barcelona i amb al seu govern municipal i que no poden quedar sense resposta.

En primer terme hem de tenir en compte que la prostitució és un fenomen universal i la seva legalització o no és un debat molt antic i complex, que no està resolt. En el cas que ens ocupa el debat d'aquests dies ha donat peu a parlar sobre la compatibilitat d'aquesta activitat amb la convivència a l'espai públic.

Escrivia més a munt que la prostitució és un fenomen universal, però avui, a més a més també, és global i té al darrere xarxes...

Continuar llegint...