e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

17 de Juny del 2009

En la bona direcció

Dies enrere es van fer públics els resultats de L'Enquesta de Qualitat i Condicions de Vida de la Ciutat que es troba inclosa dins del Pla d'Estudis Sociològics 2008-2011, i es realitza cada quatre anys. Aquesta enquesta, que recull les opinions de barcelonins i barcelonines majors de 16 anys, valora la qualitat de les condicions de vida a la ciutat.

Són preguntes sobre qüestions prou importants i un treball de camp fet amb molt de rigor que val la pena publicitar. Veiem:

El 96% dels barcelonins i barcelonines valoren positivament viure a Barcelona.

I les persones enquestades puntuen amb un clar notable (7,6) la satisfacció de viure a la ciutat.

D'altra banda, l'enquesta també ens mostra que la ciutadania, igual que està satisfeta de viure a la ciutat, també és exigent.

Augmenta la valoració...

Continuar llegint...