e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

13 d'Octubre del 2009

Per un Raval digne

El Raval sempre ha atret les mirades per la seva idiosincràsia i la seva centralitat. És un mirall de Barcelona: el que passa  a la ciutat, passa primer i amb molta força al Raval.

El Raval és un territori complex, que necessita un treball, una observació, una dedicació especial i continuada, que eviti la pèrdua d'un equilibri d'usos (residencial, comercial, cultural, turístic, etc.) i alhora faciliti la mescla dels que arriben buscant el que no han trobat als seus llocs d'origen.

L'Ajuntament de Barcelona va apostar i es va arriscar pel barri. Des dels primers anys de la democràcia es va entendre que aquesta ciutat no podia avançar si la seva Ciutat Vella no avançava, si no aconseguia un equilibri territorial que fes que tots els barris de Barcelona poguessin assolir un nivell acceptable de qualitat d'espai públic, d'habitatge i de...

Continuar llegint...