e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

31 d'Octubre del 2012

Quina independència?

Inicialment, cal deixar clar el dret de Catalunya a la independència de l'Estat espanyol, per moltes raons, que bàsicament podrien resumir-se en la consideració que Catalunya reuneix les característiques que configuren una nació i, per tant, un estat. A partir d'aquest estat, Catalunya hauria de decidir si vol o no algun tipus de relació especial amb l'Estat espanyol.

A més, la independència de Catalunya és un concepte que hauria de ser defensat encara que només fos per aturar i resistir el nacionalisme espanyol, a cada vegada més prepotent, agressiu i excloent. És a dir, la defensa de la independència de Catalunya ja caldria com a una actitud de resistència davant del nacionalisme espanyol, encara que òbviament, és molt més que això.

Tanmateix, aquestes consideracions no impliquen la submissió a un nou pensament únic,...

Continuar llegint...