e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

31 de Juliol de 2008

Si al disseny

Els qui des de fa molt de temps venim defensant que la via de la innovació, fonamenta en la triada Ciència, Tecnologia i Disseny varia de forma significativa el desenvolupament i significació del treball, i assenyala la pèrdua de l'hegemonia d'altres paràmetres que caracteritzaven èpoques pretèrites, constatem la importància creixent del disseny, com element que aporta valor diferencial, entès com ‘seducció de la forma i riquesa en contingut', conjuntament a la capacitat d'evitar l'exclusió per motius culturals, formatius o de gènere, hem de reconèixer que el passat  dijous 24 de juliol fou un dia important ja que es celebrà els 35 anys de la fundació del BCD, una celebració que mirà al passat per reconèixer el camí recorregut, però que fonamentalment va posar èmfasis en els plans del futur encaminats a fomentar el valor estratègic del disseny i treballar activament en  crear un clúster de disseny que esdevingui referent mundial i sigui una peça cabdal per assolir la innovació. 

En aquest context determinant del disseny és fonamenta l'opinió, cada cop més acceptada, que el disseny ja no és sols un valor estètic, tot al contrari: és bàsicament un valor estratègic per les empreses i organitzacions més avançades, a la vegada que per als col·lectius humans esdevé l'eina bàsica per fer possible la sostenibilidad, que no és més que enfocar la solució dels problemes i necessitats d'avui de manera que no és comprometi o impedeixi el desenvolupament i progrés de les properes generacions. Quelcom que obliga tant a la minimització del impacte ambiental dels productes, com a l'òptima utilització dels mateixos.

La funció i la necessitat del disseny en general, entès fonamentalment con a tercer component del procés d'innovació i l'element que harmonitza el desenvolupament d'avui i el del demà, sorgeix amb força renovada quan es té que competir en els mercats globals i en els períodes de crisi on els equilibris prestacions-cost juga un paper determinant per mantenir-se en el mercat o sucumbir a les dificultats. De tal manera que molts som els que creiem que el disseny, que ha estat capaç d'esdevenir l'eix vertebrador de la inclusió dels avenços científics i tecnològics en els productes, serveis, i processos; esdevé ara la pedra angular per afrontar la multiproblemàtica actual. Una problemàtica sols abordable amb un procés sistemàtic, continuat i rigorós d'innovació, desenvolupat per equips plurals i heterogenis, que assumeixin amb plenitud el potencial quant simbiòticament es gestiona l'avenç científic, el desenvolupament tecnològic i el disseny. És prou conegut que la forma en què imaginem i construïm les ‘coses' per a ser usades, és una tasca d'enorme responsabilitat i el disseny té i tindrà una importància cabdal que es tradueix en el model econòmic que tindrem i de societat que viurem, de com ho fem es derivarà construir una societat prospera i equilibrada social i ecològicament, o tot el contrari.

Assumida la importància determinant del disseny, de ben segur que tots ens alegrem de la iniciativa del BCD, que és en favor en favor del disseny i de la competitivitat de les empreses en general i de les industries en particular,  ja que sols generant riquesa es podrà garantir el desenvolupament social.

Antoni Garrell

juliol 2004

 

Tafanera

Blinklist

Fresqui

Del.icio.us

Barrapunto

Digg

Mename

Twitter

Facebook

Afegir un comentari Enviar a un amic  
2443
0
Comentaris afegits 
No hi ha comentaris afegits a aquest article.
TORNAR