e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

16 de Juny del 2008

El rerefons de la vaga no és el petroli

Al llarg de la setmana la vaga dels transportistes espanyols ha protagonitzat l’actualitat, les imatges mostraven reiteradament els estands buits d’alguns supermercats, l’actuació dels piquets “informatius” emprant la coacció i la violència, les cues en les gasolineres i en els centres comercials, i el bloqueig dels centres de distribució, duanes i carreteres. Per moments semblava que el país quedaria bloquejat i que el dret de vaga d’uns imposaria la seva llei sobre els drets de la resta dels ciutadans. Els missatges del govern i les afirmacions del Ministre de l’Interior, indicant que no mancaria el combustible ni els productes en els mercats, no tranquil·litzaren a la població, evidenciant la manca de confiança, ja que dia a dia tots perceben les dificultats d’una crisis generalitzada sistemàticament no reconeguda pels màxims responsables de...

Continuar llegint...

24 de Juny del 2008

Formació i Industria és la clau

El governador del Banc d'Espanya en el seu discurs al Consell de Govern del Banc començà indicant que ens trobaven amb un clima econòmic molt diferent als dels darrers anys, arrel de la simultaneïtat "de tres pertorbacions de gran abast: increment dels preus del petroli, d'altres matèries primeres i dels aliments; empitjorament de l'economia americana; i turbulències financeres", eren la confirmació de que les coses s'agreugen tal com els ciutadans perceben dia a dia. De la lectura del discurs, tot assumint que ens espera un parell d'anys complicats, em va quedar el convenciment de que tenim una bona base per afrontar les dificultats al recordar que en aquest període la demanada exterior neta va nimbar els efectes de la disminució de la demanda interna, tot mantenint-se el creixement de les exportacions a pesar del enfortiment del euro enfront el dolar, una evidencia de la importància de disposar...

Continuar llegint...

31 de Juliol del 2008

Si al disseny

Els qui des de fa molt de temps venim defensant que la via de la innovació, fonamenta en la triada Ciència, Tecnologia i Disseny varia de forma significativa el desenvolupament i significació del treball, i assenyala la pèrdua de l'hegemonia d'altres paràmetres que caracteritzaven èpoques pretèrites, constatem la importància creixent del disseny, com element que aporta valor diferencial, entès com ‘seducció de la forma i riquesa en contingut', conjuntament a la capacitat d'evitar l'exclusió per motius culturals, formatius o de gènere, hem de reconèixer que el passat  dijous 24 de juliol fou un dia important ja que es celebrà els 35 anys de la fundació del BCD, una celebració que mirà al passat per reconèixer el camí recorregut, però que fonamentalment va posar èmfasis en els plans del futur encaminats a fomentar el valor...

Continuar llegint...

05 d'Agost del 2008

Que passarà el 14 d'agost?

 Aquest mes d'agost les coses i les actituds no són iguals, potser és una percepció errònia, però hom te la impressió que hi ha menys gent en els llocs habituals d'estiueig, que la preocupació es dibuixa en el rostre de molts ciutadans i la manca de confiança tenyeix les actituds i les converses. Preocupació pel deteriorament de la situació econòmica, i manca de confiança en els màxims responsables de l'Estat per la seva incapacitat de reacció, de dibuixar el camí i moure les voluntats col·lectives.

Esperar que el temporal escampi no sol esser la millor solució, especialment quan les reserves s'esfumen i la capacitat de generar-ne es redueixen. Assumir que no és pot fer res ja que els problemes són aliens, és una falsedat, ja que la nostra economia té i tenia seriosos problemes de productivitat, una inflació alta, baixos...

Continuar llegint...

30 d'Agost del 2008

Competitivitat i inflació Industrial

Aquesta setmana el Instituto Nacional de Estadística va donar a conèixer l‘increment de la tassa interanual d'inflació industrial que va superar el 10% (6,1% a Catalunya), un nivell no conegut des de quasi 25 any, una dada que anticipa més problemes i certifica tant la pèrdua de competitivitat dels nostres productes industrials com més dificultats per les exportacions industrials ja que, si be l‘increment de la inflació industrial està arrelada en l'espectacular increment del preu de l'energia, quelcom que afecta també als països amb qui competim, hi ha altres causes intrínseques al nivell de productivitat de la nostra economia, el diferencial d'inflació, el superior creixement dels costos i una manca de capacitat per extreure productivitat a les tecnologies o rendibilitat als esforços en recerca. Una pèrdua de competitivitat de l'industria que pot agreujar encara...

Continuar llegint...

21 de Setembre del 2008

Les bones noticies

La crisis financera mundial, que no pot amagar la problemàtica específica en que s'arrelen els problemes estructurals de l'economia espanyola, ha evidenciat la seva magnitud al llarg d'aqueta setmana, sols la contundent i coordinada acció dels bancs centrals ha pogut frenar el fantasma del col·lapse que dia a dia creixia. Una setmana plena de males noticies que ens omplen de neguit i fan créixer la immobilitat de les persones, i de les seves accions, per la incertesa de la situació; crec que tots tindríem que fer un esforç per saber reconèixer les dificultats i actuar en conseqüència, però no hauríem d'oblidar les bones noticies, aquelles que ens permeten mirar amb confiança el futur, i que malauradament passen desapercebudes, talment es compleix la dita de que les bones noticies no són noticia.

I de ben segur que de bones noticies es produeixen cada dia, en especial en...

Continuar llegint...

30 de Setembre del 2008

La clau esta en les Pymes

El passat diumenge, mentre als Estats Units debatien sobre el pla de rescat del sistema financer, un company d'universitat, sociòleg de formació, va dir-me "cal estar amatent ja que del pessimisme al pànic hi ha un marge molt estret, especialment quan el pessimisme esdevé crònic esperonat per la manca de projectes de futur i l'allau de males noticies sobre aspectes incomprensibles per a molts". Essent cert que vivim una època de crisis molt profunda, i de difícil gestió arrel de que l'economia esta globalitzada i és interdepenent, el que obliga a l'actuació coordinades a nivell supranacional, també és cert que la sistemàtica i constant publicació de males noticies, emfatitzant el catastrofisme, generen la desconfiança necessària que fomenta el pessimisme.

El paper dels mitjans de comunicació és clau en aquets procés per trencar...

Continuar llegint...

06 d'Octubre del 2008

No oblidem els autònoms!

Les darreres setmanes, especialment des de  l'inici de setembre, les notícies que omplen els diaris sols parlen, directa i indirectament, dels problemes de les borses, de la solvència dels bancs, de  les fluctuacions del IPC,  del increment del preu del diner, del dèficit de la balança comercial, de la preocupant pujada de l'atur, de l'augment de la despesa en prestacions socials, de les dificultats que tenen les empreses per accedir al crèdit requerit per finançar les activitats, i més recentment de  la situació als Estats Units i del bimilionari pla de rescat americà a la banca sorgit arrel de l'avarícia d'alguns directius que no poden quedar en la impunitat. Problemes i males noticies, magnificades a vegades, acompanyades sovint d'anàlisi que expliquen les causes però que no aporten solucions.

Ja tots sabem que la crisis actual es diferent a les precedents, ja que aquesta...

Continuar llegint...

22 de Març del 2009

facilitar la incorporació de Talent

Certament el model econòmic català dels últims 10 anys ha estat capaç de crear un alt nombre de llocs de treballs, uns llocs de treball poc qualificats, sense requeriments de formació significatius, i en sectors productius amb poca intensitat quant a utilització dels avenços tècnics i científiques, i de les capacitats del disseny com a factor determinant en la innovació en producte. Hem tingut, tenim, un model productiu caracteritzat per una sistemàtica pèrdua de productivitat, un baix nivell en extracció de potencialitats de les eines tecnològiques, i manca de competitivitat en els mercats internacionals. Un conjunt d'aspectes que originaven que el model productiu estes molt condicionat als tipus d'interès negatius existents a l'Estat, a la capacitat d'accedir als crèdits exteriors, i a la capitat d'atracció turística. Un model feble, amagat pel creixement...

Continuar llegint...

29 de Març del 2009

Empresaris a Madrid.

La setmana passada representants d'organitzacions empresarials, que apleguen a quasi 1,5 milions de petites empreses i autònoms de tot l'Estat, -amb una nodrida representació catalana que de forma preocupant sembla haver oblidat, o ni sols considerat, les capacitats exigibles al govern català-, expressaren a Madrid, el seu rebuig a la erràtica política econòmica del president Zapatero, tot reclamant actuacions i politiques eficaces per ajudar a superar la crisi. Una critica plena de propostes, la majoria conjunturals, però també d'altres amb forta componen estructural.

La manifestació d'aquests emprenedors, -ja que la majoria d'ells són persones que al seu dia optarem per assumir el risc de generar bàsicament la seva pròpia ocupació-, que amb esforç i il·lusió, i sovint mancats de recursos, han forjat el teixit productiu espanyol, i  que en el...

Continuar llegint...

Inicio Anterior 1 2 Següent Final