e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

20 de Març del 2009

No podem ésser sols espectadors

Aquest dies les divergències i tensions  existents en el sistema de formació català han sortit al carrer, tan pels aldarulls originats pels estudiants oposat al L'espai europeu d'ensenyament superior (EEES), com per la vaga dels centres públics d'educació. L'anàlisi dels fets pot efectuar-se des de moltes perspectives, probablement totes elles són vàlides i encertades,  però el que no es pot oblidar és que el sistema eductiu espanyol te un índex de fracàs escolar que cap societat es pot permetre ja que condiciona el futur i el benestar, un 31% (al 2007),  sols superat per Portugal amb un 36,3% i per Malta amb un 37,6%;  ni tampoc podem ignorar que la implantació dels nous graus en el marc del EEES es desenvolupa amb normalitat en la majoria dels Estats de la Unió, en especial aquells amb millors resultats en el procés formatius. Tampoc tindríem que...

Continuar llegint...

29 de Maig del 2009

Talent, esforç i lideratge

La final de la champions la vaig veure a casa dels meus pares, al arribar, faltaven menys de 5' per començar el partit, adreçant-me al meu pare vaig dir-li ‘quins nervis', ell amb la capacitat d'observació adquirida amb els anys, i la serenitat que ha assolit en la seva particular lluita contra el càncer, va contestar-me no "cal estar nerviós, aquest equip és més que professionals amb talent, no oblidis que 7 han crescut a la Masia, i tenen quelcom que junt amb el talent els fa forts: capacitat de sacrifici arrelat en el sentiment i orgull de pertànyer al Barça". Al saltar al camp els jugadors vaig recordar les darreres paraules: talent, sentiment de pertinença, esforç, elements basics per entomar grans desafiaments. El meu pare va tenir raó: no calia patir, sols gaudir de l'espectacle i recollir el fruit del treball. Un treball que ha assolit un d'èxit històric.

Avui...

Continuar llegint...

02 d'Agost del 2009

Productivitat i actitud

L'inici de vacances és un bon moment per resoldre els temes pendents, són gestions diverses o compres que podien esperar, que confies efectuar ràpidament, comptant amb la professionalitat dels qui tenen que atendre't. Aquest era el meu cas, el dissabte em vaig adreçar a l'oficina de correus a recollir un certificat; en el mostrador un empleat atenia a un client que tramitava un gir postal, un altre a una persona que volia enviar un certificat, un tercer es movia entre el seu lloc de treball al mostrador i  unes taules, aparentment buscava un paquet. Uns instants desprès els dos empleats que atenien als clients s'aixecaren, a una crit del tercer, i es posaren a mirar un document, la situació, amb i anades i tornades a una sala interior, s'allargà uns 5', els tres clients ens miraven en silenci; quasi  20 minuts desprès d'haver arribat a correus sortia amb el meu sobre,  nerviós davant de la manca...

Continuar llegint...

10 d'Agost del 2009

Setembre complicat?, diem NO

Aquest estiu és una constant, en totes les trobades amb els coneguts i amics, voler oblidar la situació de crisis que vivim, defugint de les converses que requereixen considerar la situació global, tot donant per garantit que el proper setembre serà especialment complicat per les empreses i per la generació de llocs de treball. Hom té la convicció que hem oblidat que els humans tenim una enorme capacitat per canviar les tendències, mercès a ajustar les nostres actituds i conviccions, de tal manera que el futur s'escriu dia darrera dia, sense donar res per garantit, excepte aquells aspectes que matemàticament són inqüestionables, però això afortunadament pasa molt poques vegades, i quan pasa sempre és per la seqüència de fets previs, de la qual són corresponsables, que han portat a una situació indefugible i incanviable.

Es ben cert que sense els...

Continuar llegint...

03 de Setembre del 2009

Internet: Lent i car

El passat diumenge, tres mesos desprès de la seva aprovació en Consell de Ministres, va entrar en vigor la nova legislació relativa als drets dels usuaris de Telecomunicacions, es a dir: de tots i cadascun de nosaltres ja que, amb més o menys intensitats les utilitzen. Una legislació, Carta dels Drets de l'Usuari de les Telecomunicacions, que aporta tot un conjunt de noves garanties quant a l'atenció i drets dels clients, tot buscant potenciar la lliure competència entre els operadors i la conseqüent dinamització dels mercats, regulant a la vegada els continguts de la publicitat relativa a la velocitat d'Internet al igual que d'indemnització per aturades en el servei.

Un anàlisi comparat evidencia, que la nova legislació es un clar referent a nivell Europeu, i que és un pas per potenciar la societat de la informació i l'economia del coneixement. La pregunta que cal fer-se...

Continuar llegint...

10 de Setembre del 2009

Barcelona Fashion.

La setmana passada es va celebrar la quarta edició del 080 Barcelona Fashion, una iniciativa sorgida de la Generalitat de Catalunya al juliol de 2007 desprès d'un procés profund de creativitat i d'innovació, tot assumit que el disseny i la capacitat d'emprendre són elements íntimament lligats a la ciutat de Barcelona, amb la finalitat d'esdevenir un element de referència, a nivell internacional, quant a moda d'avantguarda i foment del talent, amb un clar suport als emergents i emprenedors, i tenint especial cura en buscar la trobada entre els creatius i el mercat. Tot identificant, com indicà llavors el Conseller Huguet, que l'espai associat a la moda independent i emergent no estava ocupat per cap ciutat.

Ha estat un plaer passejar entre els estands del 080, visitar l'espai dedicat a la Moda Beatle, gaudir de les col·lacions en passarel·la, contemplar el talent i la il·lusió dels joves...

Continuar llegint...

07 de Desembre del 2009

Canvi Climàtic i futur

Fa uns dies, organitzat pel Club de Roma, vaig assistir a una jornada sobre el canvi climàtic. La jornada va posar en evidencia la urgència de les mesures encaminades a frenar les actuacions que estan provocant unes variacions climàtiques difícilment qüestionables. Desprès del dinar, la conversa ens va portar a recordar al secretari general de la ONU, Ban Ki-Moon, qui el passat setembre explicà en  Ginebra  que l'absència d'una decidida reacció enfront del canvi climàtic ens portava cap l'abisme, tot explicant que el gel de l'Àrtic pot desaparèixer al 2030; unes previsions que es sustenten en els canvis ràpids i intensos que estan succeint en l'Àrtic, els quals sobrepassen les previsions dels models predictius, ja que el nivell de desglaç ha assolit els nivells que es preveient pel 2030 pel Panel Intergovernamental sobre Canvi...

Continuar llegint...

14 de Desembre del 2009

Clima, seny i tecnologia

Aquestes dies arrel de la cimera de Copenhaguen sobre el clima, tres aspectes han generat, explicita o implícitament, un ampli consens. El primer és la necessitat de disposar de recursos per afrontar les problemàtiques associades al canvi climàtic, i molt especialment com ajudar als països més afectats i mancats de recursos, països que sofreixen les causes originades per actuacions de tercers. El segon fa referència a la necessitat de potenciar un model econòmic més eficient, que no malbarati els recursos i sigui més respectuós amb l'ecosistema; i el tercer, és el paper clau de la tecnologia, o el desenvolupament tecnològic, per afrontar les problemàtiques.

Sens lloc a dubte, en els últims anys els canvis tecnològics, o millor dit les eines i productes que la tecnologia ha permès desenvolupar, han generat importants canvis...

Continuar llegint...

09 de Gener del 2010

2010: un any clau

L'any 2009 ja és historia, un any que alguns diuen per ignorar i que altres considerem que és per analitzar, per prendre consciencia dels deures no realitzats i dels errors, sovint per omissió, efectuats. Comencem un nou any on molts ciutadans han adoptat actituds pròpies de la incertesa que ens envolta, i la majoria expressa manca de confiança en la capacitat dels qui tenen la màxima capacitat de govern, tot constatant que el nou any, si be serà millor a nivell d'evolució macroeconòmic que el que hem tancat, el drama de l'atur seguirà castigant a milions de famílies, i els joves seguiran amb serioses dificultats per endegar amb pas segur, des de la independència, el camí del seu desenvolupament personal i professional.

La nova dècada s'inicia plena d'assignatures pendents, d'intencions formalitzades però no executades per assolir un millor i segur desenvolupament...

Continuar llegint...

17 de Gener del 2010

Canvi Climàtic i Societat Civil

Llegim les cròniques dels resultats de les sessions de treball dels 27 ministres europeus de Medi Ambient reunits a Sevilla, emergeix amb més força el greu terratrèmol d'Haití que posa en evidencia la fragilitat dels humans en front dels desastres naturals, ja siguin provocats per l'estructura terràqüia o per l'avarícia i la insensatesa humana quant a l'ús dels recursos i la construcció de les infraestructures, i a la vegada, els enormes costos en vides humanes i en destrucció de capacitats de progrés. Malauradament, i com era previsible, a Sevilla, s'ha confirmat la llunyania de les posicions d'Itàlia i Polònia, quant a la proposta d'ampliar les reduccions de les emissions al 30%, tal com proposen, entre altres, Espanya, Regne Unit, França, i Alemanya. Un fet que evidència les debilitats del model polític europeu, i no incrementa la pressió...

Continuar llegint...

Inicio Anterior 1 2 Següent Final