e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

06 d'Abril del 2009

És l’hora del realisme

Aquest darrers dies, amb la trobada del G20 a Londres per aportar solucions a la crisi financera i econòmica mundial; la posterior celebració del 60 aniversari de l'Otan en la ciutat francesa d'Estrasburg, tot analitzat el seu rol i anomenant el nou secretari general; la cimera entre la UE i els EEUU a Praga amb una clara declaració d'intencions per avançar cap un mon sense armament nuclear, i finalment avui amb l'obertura del II Fòrum de l'Aliança de les Civilitzacions, hom té la impressió que el mon és cada cop més petit i que el destí de cadascun de nosaltres pasa pel destí comú, que les solucions als problemes d'avui requereixen sincronitzar voluntats llunyanes, ja que els problemes amb independència del seu origen, més o menys local, afecten globalment.

Certament La participació d'Espanya al G20, un èxit indiscutible del president Rodriguez Zapatero,...

Continuar llegint...

29 de Març del 2009

Empresaris a Madrid.

La setmana passada representants d'organitzacions empresarials, que apleguen a quasi 1,5 milions de petites empreses i autònoms de tot l'Estat, -amb una nodrida representació catalana que de forma preocupant sembla haver oblidat, o ni sols considerat, les capacitats exigibles al govern català-, expressaren a Madrid, el seu rebuig a la erràtica política econòmica del president Zapatero, tot reclamant actuacions i politiques eficaces per ajudar a superar la crisi. Una critica plena de propostes, la majoria conjunturals, però també d'altres amb forta componen estructural.

La manifestació d'aquests emprenedors, -ja que la majoria d'ells són persones que al seu dia optarem per assumir el risc de generar bàsicament la seva pròpia ocupació-, que amb esforç i il·lusió, i sovint mancats de recursos, han forjat el teixit productiu espanyol, i  que en el...

Continuar llegint...

22 de Març del 2009

facilitar la incorporació de Talent

Certament el model econòmic català dels últims 10 anys ha estat capaç de crear un alt nombre de llocs de treballs, uns llocs de treball poc qualificats, sense requeriments de formació significatius, i en sectors productius amb poca intensitat quant a utilització dels avenços tècnics i científiques, i de les capacitats del disseny com a factor determinant en la innovació en producte. Hem tingut, tenim, un model productiu caracteritzat per una sistemàtica pèrdua de productivitat, un baix nivell en extracció de potencialitats de les eines tecnològiques, i manca de competitivitat en els mercats internacionals. Un conjunt d'aspectes que originaven que el model productiu estes molt condicionat als tipus d'interès negatius existents a l'Estat, a la capacitat d'accedir als crèdits exteriors, i a la capitat d'atracció turística. Un model feble, amagat pel creixement...

Continuar llegint...

20 de Març del 2009

No podem ésser sols espectadors

Aquest dies les divergències i tensions  existents en el sistema de formació català han sortit al carrer, tan pels aldarulls originats pels estudiants oposat al L'espai europeu d'ensenyament superior (EEES), com per la vaga dels centres públics d'educació. L'anàlisi dels fets pot efectuar-se des de moltes perspectives, probablement totes elles són vàlides i encertades,  però el que no es pot oblidar és que el sistema eductiu espanyol te un índex de fracàs escolar que cap societat es pot permetre ja que condiciona el futur i el benestar, un 31% (al 2007),  sols superat per Portugal amb un 36,3% i per Malta amb un 37,6%;  ni tampoc podem ignorar que la implantació dels nous graus en el marc del EEES es desenvolupa amb normalitat en la majoria dels Estats de la Unió, en especial aquells amb millors resultats en el procés formatius. Tampoc tindríem que...

Continuar llegint...

15 de Març del 2009

Qui assumeix la responsabilitat de governar?

Ahir a Barcelona els sindicats, complint amb la seva obligació, van mobilitzar a la població per evidenciar públicament, tot exigint solucions, la seva preocupació sobre la greu crisis econòmica que ens envolta i que omple d'angoixa moltes llars, minant la confiança de la majoria dels ciutadans per la manca de politiques decidides i de lideratge.

Una Manifestació es una prova de força, es l'explicitació publica de la no conformitat, -excepcionalment de recolzament-, a determinades politiques o  actuacions: és la manera de cridar l'atenció i variar les actituds i voluntats del qui te la responsabilitat d'aportar solucions, d'esmenar les politiques i ajustar les actuacions, i en el cas de la crisi, motiu de la manifestació d'ahir amb el lema "Plantem cara a la crisi',  s'ha d'admetre que qui te la capacitat de modelar els ecosistemes per capgirar la situació son les...

Continuar llegint...

11 de Març del 2009

En front la crisi capital humà

És conegut que un dels problemes de l'economia espanyola, i que si be ha estat reconegut no s'ha posat solució, és la pèrdua sistemàtica de productivitat respecte els països amb qui competim, som un dels països de la Unió que més hores treballem però ocupem les darreres posicions quant a rendiment d'aquest temps, algunes dades indiquen que de cada 8 hores de treball sols 5 son imputables a producció real. Millorar la productivitat vol dir fer més amb menys, i esta estretament lligada a l'ús eficient i eficaç de les capacitats productives i als coneixements i les actituds de les persones. Una pèrdua sistemàtica de productivitat que afecta directa a la competitivitat la qual, en el cas espanyol, també es veu afectada pel major creixement de la inflació respecte als països capdavanters de l'eurozona.


Sens dubte la menor productivitat, conjuntament...

Continuar llegint...

14 de Febrer del 2009

El llegat d´ANTONI FARRÉS

Fa menys d'una hora que he rebut la trucada en la què em notificaven la mort de l'Antoni Farrés, una persona sens dubte clau en la historia de Sabadell i de Catalunya dels darrers 30 anys.

Faig aquesta afirmació des de l'anàlisi històrica, des que seguia per la premsa, amb atenció i admiració, la transformació dels barris de Sabadell que ell impulsà des del precís moment (19 d'abril de 1979) que assolí el govern democràtic de la ciutat o la modernització de la ciutat amb la construcció de l'eix Macià. A nivell de Catalunya recordo el seu impuls per constituir el consorci LOCALRET, integrat per més de 700 ajuntaments del país, com una evidencia del seu...

Continuar llegint...

06 d'Octubre del 2008

No oblidem els autònoms!

Les darreres setmanes, especialment des de  l'inici de setembre, les notícies que omplen els diaris sols parlen, directa i indirectament, dels problemes de les borses, de la solvència dels bancs, de  les fluctuacions del IPC,  del increment del preu del diner, del dèficit de la balança comercial, de la preocupant pujada de l'atur, de l'augment de la despesa en prestacions socials, de les dificultats que tenen les empreses per accedir al crèdit requerit per finançar les activitats, i més recentment de  la situació als Estats Units i del bimilionari pla de rescat americà a la banca sorgit arrel de l'avarícia d'alguns directius que no poden quedar en la impunitat. Problemes i males noticies, magnificades a vegades, acompanyades sovint d'anàlisi que expliquen les causes però que no aporten solucions.

Ja tots sabem que la crisis actual es diferent a les precedents, ja que aquesta...

Continuar llegint...

30 de Setembre del 2008

La clau esta en les Pymes

El passat diumenge, mentre als Estats Units debatien sobre el pla de rescat del sistema financer, un company d'universitat, sociòleg de formació, va dir-me "cal estar amatent ja que del pessimisme al pànic hi ha un marge molt estret, especialment quan el pessimisme esdevé crònic esperonat per la manca de projectes de futur i l'allau de males noticies sobre aspectes incomprensibles per a molts". Essent cert que vivim una època de crisis molt profunda, i de difícil gestió arrel de que l'economia esta globalitzada i és interdepenent, el que obliga a l'actuació coordinades a nivell supranacional, també és cert que la sistemàtica i constant publicació de males noticies, emfatitzant el catastrofisme, generen la desconfiança necessària que fomenta el pessimisme.

El paper dels mitjans de comunicació és clau en aquets procés per trencar...

Continuar llegint...

21 de Setembre del 2008

Les bones noticies

La crisis financera mundial, que no pot amagar la problemàtica específica en que s'arrelen els problemes estructurals de l'economia espanyola, ha evidenciat la seva magnitud al llarg d'aqueta setmana, sols la contundent i coordinada acció dels bancs centrals ha pogut frenar el fantasma del col·lapse que dia a dia creixia. Una setmana plena de males noticies que ens omplen de neguit i fan créixer la immobilitat de les persones, i de les seves accions, per la incertesa de la situació; crec que tots tindríem que fer un esforç per saber reconèixer les dificultats i actuar en conseqüència, però no hauríem d'oblidar les bones noticies, aquelles que ens permeten mirar amb confiança el futur, i que malauradament passen desapercebudes, talment es compleix la dita de que les bones noticies no són noticia.

I de ben segur que de bones noticies es produeixen cada dia, en especial en...

Continuar llegint...