e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

17 de Gener del 2010

Canvi Climàtic i Societat Civil

Llegim les cròniques dels resultats de les sessions de treball dels 27 ministres europeus de Medi Ambient reunits a Sevilla, emergeix amb més força el greu terratrèmol d'Haití que posa en evidencia la fragilitat dels humans en front dels desastres naturals, ja siguin provocats per l'estructura terràqüia o per l'avarícia i la insensatesa humana quant a l'ús dels recursos i la construcció de les infraestructures, i a la vegada, els enormes costos en vides humanes i en destrucció de capacitats de progrés. Malauradament, i com era previsible, a Sevilla, s'ha confirmat la llunyania de les posicions d'Itàlia i Polònia, quant a la proposta d'ampliar les reduccions de les emissions al 30%, tal com proposen, entre altres, Espanya, Regne Unit, França, i Alemanya. Un fet que evidència les debilitats del model polític europeu, i no incrementa la pressió...

Continuar llegint...

09 de Gener del 2010

2010: un any clau

L'any 2009 ja és historia, un any que alguns diuen per ignorar i que altres considerem que és per analitzar, per prendre consciencia dels deures no realitzats i dels errors, sovint per omissió, efectuats. Comencem un nou any on molts ciutadans han adoptat actituds pròpies de la incertesa que ens envolta, i la majoria expressa manca de confiança en la capacitat dels qui tenen la màxima capacitat de govern, tot constatant que el nou any, si be serà millor a nivell d'evolució macroeconòmic que el que hem tancat, el drama de l'atur seguirà castigant a milions de famílies, i els joves seguiran amb serioses dificultats per endegar amb pas segur, des de la independència, el camí del seu desenvolupament personal i professional.

La nova dècada s'inicia plena d'assignatures pendents, d'intencions formalitzades però no executades per assolir un millor i segur desenvolupament...

Continuar llegint...

27 de Desembre del 2009

Política i Honestedat

El darrer baròmetre del CIS ha posat en tercer lloc la preocupació del ciutadans pel comportament de la classe política, aquest és un aspecte no menor i que no es pot menysvalorar ja que el paper dels governs és clau tant per un desenvolupament just i sostenible, com en situacions de crisis com la que es viu on tots miràvem i mirem cap els governs esperant les solucions i el lideratge requerit.

La desafectació política és una realitat que es manifesta en les eleccions, però darrerament, al contemplar les imatges de polítics emmanillats, acusats de prevaricació, malversació de recursos, o blanqueig de capitals, la desafectació esdevé desconfiança tant per la corrupció i les ombres sobre el finançament dels partits, com per la manca de control dels recursos públics. Un conjunt d'aspectes que s'afegeixen a la manca de...

Continuar llegint...

14 de Desembre del 2009

Clima, seny i tecnologia

Aquestes dies arrel de la cimera de Copenhaguen sobre el clima, tres aspectes han generat, explicita o implícitament, un ampli consens. El primer és la necessitat de disposar de recursos per afrontar les problemàtiques associades al canvi climàtic, i molt especialment com ajudar als països més afectats i mancats de recursos, països que sofreixen les causes originades per actuacions de tercers. El segon fa referència a la necessitat de potenciar un model econòmic més eficient, que no malbarati els recursos i sigui més respectuós amb l'ecosistema; i el tercer, és el paper clau de la tecnologia, o el desenvolupament tecnològic, per afrontar les problemàtiques.

Sens lloc a dubte, en els últims anys els canvis tecnològics, o millor dit les eines i productes que la tecnologia ha permès desenvolupar, han generat importants canvis...

Continuar llegint...

07 de Desembre del 2009

Canvi Climàtic i futur

Fa uns dies, organitzat pel Club de Roma, vaig assistir a una jornada sobre el canvi climàtic. La jornada va posar en evidencia la urgència de les mesures encaminades a frenar les actuacions que estan provocant unes variacions climàtiques difícilment qüestionables. Desprès del dinar, la conversa ens va portar a recordar al secretari general de la ONU, Ban Ki-Moon, qui el passat setembre explicà en  Ginebra  que l'absència d'una decidida reacció enfront del canvi climàtic ens portava cap l'abisme, tot explicant que el gel de l'Àrtic pot desaparèixer al 2030; unes previsions que es sustenten en els canvis ràpids i intensos que estan succeint en l'Àrtic, els quals sobrepassen les previsions dels models predictius, ja que el nivell de desglaç ha assolit els nivells que es preveient pel 2030 pel Panel Intergovernamental sobre Canvi...

Continuar llegint...

13 d'Octubre del 2009

Pressupostos 2010: no resignació

Els pressupostos del 2010 han iniciat el seu camí parlamentari amb l'amenaça de retallar les inversió en R D i, probablement serà més que una amenaçà. La pròpia Ministra Garmendia ho manifestava recentment, tot afirmant que si be "no estava satisfeta amb els pressupostos si que garantien la continuïtat de la ciència". Les èpoques de l'abundància han finalitzat, les politiques erràtiques dels darrers mesos han deixat el marge de maniobra de l'administració a nivell minin, i el creixement de la tassa d'atur obliga a incrementar la despesa social, un increment que no pot ignorar, que a més d'una elevada tassa d'atur, el nostre model productiu ni de lluny s'apropava al que es definí com objectiu estratègic de l' Unió en el Consell Europeu de Lisboa el 23 i 24 de març del 2000 per reforçar l'ocupació, reformar l'economia i la...

Continuar llegint...

27 de Setembre del 2009

Plàstic-dependència i reciclatge

Fa uns dies, com qui vol fugir de les continues noticies sobre la crisis econòmica  mundial i les seves terribles conseqüències sobre l'ocupació i les perspectives de futur, vaig assistir a una conferencia sobre la disponibilitat i cost de les matèries primeres, la malversació sistemàtica de recursos,  i l'ús abusiu de plàstic. En el col·loqui, arrel d'una pregunta sobre els derivats del petroli,  el ponent va parlar de  ‘l'illa" que sua en el Pacífic formada en  un 80% per  residus plàstics i que, amb un pes de 3,5 milions de tones, té una superfície com França. Un volum immens de residus de difícil eliminació mentre es mantingui la plàstic-dependència, un fet que s'allargarà si considerem que la complexa situació actual fa que es relaxin les politiques encaminades a disminuir el seu ús, com...

Continuar llegint...

10 de Setembre del 2009

Barcelona Fashion.

La setmana passada es va celebrar la quarta edició del 080 Barcelona Fashion, una iniciativa sorgida de la Generalitat de Catalunya al juliol de 2007 desprès d'un procés profund de creativitat i d'innovació, tot assumit que el disseny i la capacitat d'emprendre són elements íntimament lligats a la ciutat de Barcelona, amb la finalitat d'esdevenir un element de referència, a nivell internacional, quant a moda d'avantguarda i foment del talent, amb un clar suport als emergents i emprenedors, i tenint especial cura en buscar la trobada entre els creatius i el mercat. Tot identificant, com indicà llavors el Conseller Huguet, que l'espai associat a la moda independent i emergent no estava ocupat per cap ciutat.

Ha estat un plaer passejar entre els estands del 080, visitar l'espai dedicat a la Moda Beatle, gaudir de les col·lacions en passarel·la, contemplar el talent i la il·lusió dels joves...

Continuar llegint...

03 de Setembre del 2009

Internet: Lent i car

El passat diumenge, tres mesos desprès de la seva aprovació en Consell de Ministres, va entrar en vigor la nova legislació relativa als drets dels usuaris de Telecomunicacions, es a dir: de tots i cadascun de nosaltres ja que, amb més o menys intensitats les utilitzen. Una legislació, Carta dels Drets de l'Usuari de les Telecomunicacions, que aporta tot un conjunt de noves garanties quant a l'atenció i drets dels clients, tot buscant potenciar la lliure competència entre els operadors i la conseqüent dinamització dels mercats, regulant a la vegada els continguts de la publicitat relativa a la velocitat d'Internet al igual que d'indemnització per aturades en el servei.

Un anàlisi comparat evidencia, que la nova legislació es un clar referent a nivell Europeu, i que és un pas per potenciar la societat de la informació i l'economia del coneixement. La pregunta que cal fer-se...

Continuar llegint...

19 d'Agost del 2009

Exigir-ho és la nostra obligació

En finalitzar la primera quinzena d'agost coneguérem que el PIB alemany i el francès havien pujat un 0,3% el segon trimestre. En contrapunt, l'economia espanyola seguia caient, si bé amb menys intensitat que els trimestres anteriors, ho va fer un 1%, encadenant 12 mesos de creixement negatiu. La variació interanual del PIB s'ha situat en un -4,1%. Unes dades més dolentes a les previsions realitzades pel Banc d'Espanya que estimà una caiguda interanual del 4% i un descens intertrimestral del 0,9%.

Unes xifres que cal contextualitzar en el marc de l'evolució econòmica de la Unió Europea, i les previsions recents de l'FMI que ha incrementat en un punt el decreixement del PIB espanyol, situant-lo en el 4%, enfront a la previsió d'un -3% de l'abril passat, conseqüentment, en les politiques que regeixen l'activitat econòmica i les adoptades per superar la crisis, assumint que mentre liderem les tasses de...

Continuar llegint...