e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

23 de Setembre del 2010

Sense universitat no hi ha competitivitat

Aquesta setmana s'inicià un nou curs universitari, s'efectua tenint present la recent publicació dels resultats de diversos processos d'avaluació d'universitats, a nivell planetari, que es concreten en els rànquings associat a cadascun d'ells. El rànquing QS corresponent al 2010, encapçalat per Cambridge,  indica que només la Universitat de Barcelona en el lloc 148, vint-i-tres llocs més endavant que al 2019, i la Universitat Autònoma de Barcelona en el 173, escalant 38 llocs respecte l'any anterior, es situen entre les 200 amb més qualitat del planeta, altres 7 universitats catalanes ho fan entre les 500 primeres. Els autors, tot reconeixent que el sistema universitari espanyol ha millorat la seva posició, expliciten que les universitats espanyoles no ocupen el lloc que els pertoca si es considera el pes econòmic i social de l'Estat. El rànquing QS ens posiciona millor que el Shanghai,...

Continuar llegint...

05 de Setembre del 2010

Legítim no ètic.

Amb la represa de l'activitat, la majoria de converses s'inicien parlant de les vivències i percepcions del mes d'agost. Un denominador comú és que, si bé es veia un volum significatiu de persones, els restaurants i els comerços no estaven plens i que  la majoria de persones controlaven més la despesa innecessària.   Una sensació generalitzada és que l'estat del benestar, o  servies públics gairebé gratuïts com l'educació, la salut i les pensions de jubilació estan amenaçats. Hi ha la percepció de que els pilars europeus en que es  fonamentà la cohesió social i el model d'igualtat d'oportunitats poden desaparèixer. La crisi ha evidenciat que aquest progrés pot ser reversible, si no es capgira la situació, al disminuir els recursos disponibles de l'Estat, i incrementar-se a la vegada els recursos...

Continuar llegint...