e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

27 de Gener del 2010

És l’hora de la política

Aquest inici d'any, amb la presidència espanyola de la Unió, s'ha posat en evidència els recels i preocupacions que genera la complexa situació econòmica espanyola, i, també, el fet que la manca de reformes estructurals està comportant que Espanya es quedi enrere de la recuperació ja iniciada pels països capdavanters europeus. Els editorials i articles d'opinió de la premsa anglosaxona i alemanya (The Economist, Financial Times, Die Wel, o Der Tagesspiegel) han estat especialment durs sobre la capacitat de lideratge del president del govern i, en concret, sobre la seva proposta de coordinar més les politiques econòmiques dels països de la Unió. Unes crítiques fonamentades en els indicadors econòmics espanyols que mostren que el creixement del 2010 pot ser negatiu, i en el millor dels casos sols lleugerament positiu, que l'atur no...

Continuar llegint...

17 de Gener del 2010

Canvi Climàtic i Societat Civil

Llegim les cròniques dels resultats de les sessions de treball dels 27 ministres europeus de Medi Ambient reunits a Sevilla, emergeix amb més força el greu terratrèmol d'Haití que posa en evidencia la fragilitat dels humans en front dels desastres naturals, ja siguin provocats per l'estructura terràqüia o per l'avarícia i la insensatesa humana quant a l'ús dels recursos i la construcció de les infraestructures, i a la vegada, els enormes costos en vides humanes i en destrucció de capacitats de progrés. Malauradament, i com era previsible, a Sevilla, s'ha confirmat la llunyania de les posicions d'Itàlia i Polònia, quant a la proposta d'ampliar les reduccions de les emissions al 30%, tal com proposen, entre altres, Espanya, Regne Unit, França, i Alemanya. Un fet que evidència les debilitats del model polític europeu, i no incrementa la pressió...

Continuar llegint...

09 de Gener del 2010

2010: un any clau

L'any 2009 ja és historia, un any que alguns diuen per ignorar i que altres considerem que és per analitzar, per prendre consciencia dels deures no realitzats i dels errors, sovint per omissió, efectuats. Comencem un nou any on molts ciutadans han adoptat actituds pròpies de la incertesa que ens envolta, i la majoria expressa manca de confiança en la capacitat dels qui tenen la màxima capacitat de govern, tot constatant que el nou any, si be serà millor a nivell d'evolució macroeconòmic que el que hem tancat, el drama de l'atur seguirà castigant a milions de famílies, i els joves seguiran amb serioses dificultats per endegar amb pas segur, des de la independència, el camí del seu desenvolupament personal i professional.

La nova dècada s'inicia plena d'assignatures pendents, d'intencions formalitzades però no executades per assolir un millor i segur desenvolupament...

Continuar llegint...