e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

27 de Setembre del 2009

Plàstic-dependència i reciclatge

Fa uns dies, com qui vol fugir de les continues noticies sobre la crisis econòmica  mundial i les seves terribles conseqüències sobre l'ocupació i les perspectives de futur, vaig assistir a una conferencia sobre la disponibilitat i cost de les matèries primeres, la malversació sistemàtica de recursos,  i l'ús abusiu de plàstic. En el col·loqui, arrel d'una pregunta sobre els derivats del petroli,  el ponent va parlar de  ‘l'illa" que sua en el Pacífic formada en  un 80% per  residus plàstics i que, amb un pes de 3,5 milions de tones, té una superfície com França. Un volum immens de residus de difícil eliminació mentre es mantingui la plàstic-dependència, un fet que s'allargarà si considerem que la complexa situació actual fa que es relaxin les politiques encaminades a disminuir el seu ús, com...

Continuar llegint...

10 de Setembre del 2009

Barcelona Fashion.

La setmana passada es va celebrar la quarta edició del 080 Barcelona Fashion, una iniciativa sorgida de la Generalitat de Catalunya al juliol de 2007 desprès d'un procés profund de creativitat i d'innovació, tot assumit que el disseny i la capacitat d'emprendre són elements íntimament lligats a la ciutat de Barcelona, amb la finalitat d'esdevenir un element de referència, a nivell internacional, quant a moda d'avantguarda i foment del talent, amb un clar suport als emergents i emprenedors, i tenint especial cura en buscar la trobada entre els creatius i el mercat. Tot identificant, com indicà llavors el Conseller Huguet, que l'espai associat a la moda independent i emergent no estava ocupat per cap ciutat.

Ha estat un plaer passejar entre els estands del 080, visitar l'espai dedicat a la Moda Beatle, gaudir de les col·lacions en passarel·la, contemplar el talent i la il·lusió dels joves...

Continuar llegint...

03 de Setembre del 2009

Internet: Lent i car

El passat diumenge, tres mesos desprès de la seva aprovació en Consell de Ministres, va entrar en vigor la nova legislació relativa als drets dels usuaris de Telecomunicacions, es a dir: de tots i cadascun de nosaltres ja que, amb més o menys intensitats les utilitzen. Una legislació, Carta dels Drets de l'Usuari de les Telecomunicacions, que aporta tot un conjunt de noves garanties quant a l'atenció i drets dels clients, tot buscant potenciar la lliure competència entre els operadors i la conseqüent dinamització dels mercats, regulant a la vegada els continguts de la publicitat relativa a la velocitat d'Internet al igual que d'indemnització per aturades en el servei.

Un anàlisi comparat evidencia, que la nova legislació es un clar referent a nivell Europeu, i que és un pas per potenciar la societat de la informació i l'economia del coneixement. La pregunta que cal fer-se...

Continuar llegint...