e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

29 de Març del 2009

Empresaris a Madrid.

La setmana passada representants d'organitzacions empresarials, que apleguen a quasi 1,5 milions de petites empreses i autònoms de tot l'Estat, -amb una nodrida representació catalana que de forma preocupant sembla haver oblidat, o ni sols considerat, les capacitats exigibles al govern català-, expressaren a Madrid, el seu rebuig a la erràtica política econòmica del president Zapatero, tot reclamant actuacions i politiques eficaces per ajudar a superar la crisi. Una critica plena de propostes, la majoria conjunturals, però també d'altres amb forta componen estructural.

La manifestació d'aquests emprenedors, -ja que la majoria d'ells són persones que al seu dia optarem per assumir el risc de generar bàsicament la seva pròpia ocupació-, que amb esforç i il·lusió, i sovint mancats de recursos, han forjat el teixit productiu espanyol, i  que en el...

Continuar llegint...

22 de Març del 2009

facilitar la incorporació de Talent

Certament el model econòmic català dels últims 10 anys ha estat capaç de crear un alt nombre de llocs de treballs, uns llocs de treball poc qualificats, sense requeriments de formació significatius, i en sectors productius amb poca intensitat quant a utilització dels avenços tècnics i científiques, i de les capacitats del disseny com a factor determinant en la innovació en producte. Hem tingut, tenim, un model productiu caracteritzat per una sistemàtica pèrdua de productivitat, un baix nivell en extracció de potencialitats de les eines tecnològiques, i manca de competitivitat en els mercats internacionals. Un conjunt d'aspectes que originaven que el model productiu estes molt condicionat als tipus d'interès negatius existents a l'Estat, a la capacitat d'accedir als crèdits exteriors, i a la capitat d'atracció turística. Un model feble, amagat pel creixement...

Continuar llegint...

20 de Març del 2009

No podem ésser sols espectadors

Aquest dies les divergències i tensions  existents en el sistema de formació català han sortit al carrer, tan pels aldarulls originats pels estudiants oposat al L'espai europeu d'ensenyament superior (EEES), com per la vaga dels centres públics d'educació. L'anàlisi dels fets pot efectuar-se des de moltes perspectives, probablement totes elles són vàlides i encertades,  però el que no es pot oblidar és que el sistema eductiu espanyol te un índex de fracàs escolar que cap societat es pot permetre ja que condiciona el futur i el benestar, un 31% (al 2007),  sols superat per Portugal amb un 36,3% i per Malta amb un 37,6%;  ni tampoc podem ignorar que la implantació dels nous graus en el marc del EEES es desenvolupa amb normalitat en la majoria dels Estats de la Unió, en especial aquells amb millors resultats en el procés formatius. Tampoc tindríem que...

Continuar llegint...

15 de Març del 2009

Qui assumeix la responsabilitat de governar?

Ahir a Barcelona els sindicats, complint amb la seva obligació, van mobilitzar a la població per evidenciar públicament, tot exigint solucions, la seva preocupació sobre la greu crisis econòmica que ens envolta i que omple d'angoixa moltes llars, minant la confiança de la majoria dels ciutadans per la manca de politiques decidides i de lideratge.

Una Manifestació es una prova de força, es l'explicitació publica de la no conformitat, -excepcionalment de recolzament-, a determinades politiques o  actuacions: és la manera de cridar l'atenció i variar les actituds i voluntats del qui te la responsabilitat d'aportar solucions, d'esmenar les politiques i ajustar les actuacions, i en el cas de la crisi, motiu de la manifestació d'ahir amb el lema "Plantem cara a la crisi',  s'ha d'admetre que qui te la capacitat de modelar els ecosistemes per capgirar la situació son les...

Continuar llegint...

11 de Març del 2009

En front la crisi capital humà

És conegut que un dels problemes de l'economia espanyola, i que si be ha estat reconegut no s'ha posat solució, és la pèrdua sistemàtica de productivitat respecte els països amb qui competim, som un dels països de la Unió que més hores treballem però ocupem les darreres posicions quant a rendiment d'aquest temps, algunes dades indiquen que de cada 8 hores de treball sols 5 son imputables a producció real. Millorar la productivitat vol dir fer més amb menys, i esta estretament lligada a l'ús eficient i eficaç de les capacitats productives i als coneixements i les actituds de les persones. Una pèrdua sistemàtica de productivitat que afecta directa a la competitivitat la qual, en el cas espanyol, també es veu afectada pel major creixement de la inflació respecte als països capdavanters de l'eurozona.


Sens dubte la menor productivitat, conjuntament...

Continuar llegint...