e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

31 de Juliol del 2008

Si al disseny

Els qui des de fa molt de temps venim defensant que la via de la innovació, fonamenta en la triada Ciència, Tecnologia i Disseny varia de forma significativa el desenvolupament i significació del treball, i assenyala la pèrdua de l'hegemonia d'altres paràmetres que caracteritzaven èpoques pretèrites, constatem la importància creixent del disseny, com element que aporta valor diferencial, entès com ‘seducció de la forma i riquesa en contingut', conjuntament a la capacitat d'evitar l'exclusió per motius culturals, formatius o de gènere, hem de reconèixer que el passat  dijous 24 de juliol fou un dia important ja que es celebrà els 35 anys de la fundació del BCD, una celebració que mirà al passat per reconèixer el camí recorregut, però que fonamentalment va posar èmfasis en els plans del futur encaminats a fomentar el valor...

Continuar llegint...

20 de Juliol del 2008

Decebedora, insuficient i preocupant

 Aquesta setmana, desprès d'anys d'espera, hem conegut les balances fiscals, cap sorpresa, solament la confirmació oficial de que Catalunya, Balears, el País Valencia i Madrid, -si be en aquest cas per raons molt arrelades en la seva condició de capital de l'Estat-, aporten una quantitat de recursos que condicionen el seu desenvolupament i progrés. Unes dades que permeten objectivar les opinions i fugir de la demagògia que genera confusió, per aquesta raó han generat reaccions i posicionaments enfrontats que evidencien la problemàtica del finançament de l'Estat i de les comunitats i nacions que el configuren, algunes d'elles excessivament dependents de la ‘solidaritat no reconeguda', i altres encadenades a una sangria que li treu la força i vitalitat per afrontar els reptes existents. Una solidaritat injusta ja que aquesta aportació comporta que, a nivell d'habitant, les que més...

Continuar llegint...

14 de Juliol del 2008

Convergència i la necessària oposició.

El diumenge finalitzà el  XV congrés de Convergència amb un missatge del seu secretari general, Artur Mas, amb clau de país, cridant a fugir del individualisme per posar Catalunya, i els interessos col·lectius, com eix vertebrador dels projectes i l'esforç per afrontar les amenaces pròpies de les societats avançades que afecten al "sistema productiu, a l'estat del benestar i a la identitat". Unes paraules plenes del realisme que ha d'impregnar a tot polític i que són bàsiques per activar les energies i mirar més enllà.  Probablement molts dels congressistes  tindran la sensació dels deures fets i traçat el full de ruta, alguns altres posaran la mirada en la successió d'Artur Mas que, coherent amb la necessària limitació de mandats com element de renovació i vitalitat, va  anunciar que era el darrer cop que optava...

Continuar llegint...

05 de Juliol del 2008

El president Zapatero no afronta la realitat

Pocs dubten que la situació actual és extremadament complexa i s'escapa a les capacitats dels governs de les nacionalitats i regions que configuren l'Estat, i a la vegada que el govern d'Espanya, amagat darrera d'eufemismes,  no l'afronta amb la decisió requerida, una realitat que s'evidencia amb el sistemàtic empitjorament  dels indicadors  econòmics que han assolit  valors que ja no es recordàvem. Les dades del mes de juny són extremadament dolentes i els eufemismes no fan més que generar confusió i desencís, tot alimentant el procés d'inacció quant hom té la percepció que no hi ha projecte de futur ni lideratge per fer-lo  possible. Lideratge i generació de confiança, són els dos elements indispensables  per fer aflorar i  canalitzar l'energia humana que és capaç de superar les dificultats, ja que sense aquest...

Continuar llegint...