e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

06 de Juny del 2012

Posant llum a l’autèntic finançament de la llei de dependència

Ara que ja es reconegut per tots els partits polítics del nostre país que el finançament  que es va pactar amb l’anterior govern de l’estat és del  tot insuficient  i ha quedat curt, cal posar llum i explicar que no és l’únic cas de finançament injust i insuficient per part del govern de l’estat  i que aquest fet de dèficit de finançament ha estat tònica general des de fa anys  en moltes matèries. Concretament la llei 39/2006 de 14 de desembre, de l’autonomia personal i atenció a la dependència. Anomenada Llei de la dependència, n’és un cas flagrant. Fa més de 5 anys des de CIU ja no es va voler donar suport a aquesta llei per que es dotava d’un pressupost insuficient per finançar totes aquelles expectatives que generava el text legal i perquè envaïa competències de la Generalitat....

Continuar llegint...