e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

08 de Gener de 2014

Convençuts que la Cultura és un bé públic que té un paper profundament social perquè genera espais simbòlics i valors compartits, des de CiU podem afirmar que el pressupost d’enguany no és el que més ens agradaria i de ben segur que el Govern ho comparteix. Tenim, però, el convenciment de que és l’únic pressupost possible en aquest moment per diferents motius com la situació econòmica general, l’endeutament, el maltracte sistemàtic de l’Estat espanyol, etc. Però també segurament és l’únic possible perquè difícilment es podia treballar més del que s’ha fet en el Departament de Cultura: tant pel que fa a la racionalització de la despesa intentant generar el mínim impacte com en la cerca de noves propostes innovadores de finançament per a la Cultura pel que fa als ingressos.
Sintèticament voldria posar de relleu, aquells aspectes que per a nosaltres són més rellevants:

1.- El pressupost prioritza els recursos destinats a la creació i a les empreses culturals. Així es veu en el programa “Creadors i empreses culturals” amb l’objectiu principal de seguir impulsant el talent, el desenvolupament i la competitivitat dels creadors i de les empreses culturals a Catalunya per a contribuir a la modernització del teixit empresarial cultural català i la promoció de nous models i sectors de negoci. Les empreses culturals i creatives ocupen a més de 170.000 persones a Catalunya (dades IDESCAT), esdevenint un dels àmbits de més creixement i de major capacitat de generar llocs de treball qualificats en aquests moments.

2.- També es prioritza el programa “Internacionalització de la cultura”, que té com a missió reforçar i incrementar la presència de la cultura catalana al món, mitjançant el suport als seus creadors i empreses culturals del sector. Aquest 2014 s’inicia el programa “Europa Creativa” el qual, en el marc de la Unió Europea, gestionarà prop de 1.500 milions d’euros per afavorir la col·laboració en projectes culturals i que comparteix gran part dels principis que regeixen les estratègies del Departament de Cultura

3.- El suport a l’àmbit pressupostari del programa “Patrimoni cultural”, amb la creació de l’Agència Catalana de Patrimoni, demostra que a més del que li correspon per llei pel que fa a la protecció, defensa, documentació i difusió del patrimoni cultural de Catalunya per tal de mantenir-lo i donar-lo a conèixer, es vol insistir en que el Patrimoni sigui un element competitiu i estratègic de creació de riquesa i identitat.

4.- Hem vist també que hi ha un increment en l’àmbit de l’Associacionisme amb la  missió principal  de promoure i dinamitzar la cultura popular i tradicional i l’associacionisme cultural, així com l’acció territorial i la cooperació cultural amb l’administració local. Catalunya sempre ha estat un país on la societat civil, des de les seves múltiples formes, ha liderat iniciatives culturals arrelades al territori.

5.- El programa pressupostari “Grans institucions culturals”, que també augmenta, té com a objectiu el garantir la viabilitat de les institucions que configuren el sistema cultural nacional i que encapçalen els respectius àmbits culturals tot promovent la creativitat i l’accés a la cultura.

6.- Finalment, però igualment cabdal, cal posar èmfasi en què l’àmbit de la política lingüística. La Llengua és un àmbit completament transversal en totes les responsabilitats del Departament de Cultura i conforma un dels programes que també ha vist incrementat el seu pressupost.

Així doncs, aquest pressupost aporta solucions ens moments difícils. Busca noves fórmules tant de finançament de la cultura com de suport al sector cultural i ho fa d’acord amb els agents clau de cada àmbit. Conjuntament amb les subvencions per donar suport a l’activitat, cal tenir en compte les línies de crèdit permanentment obertes per a empreses i entitats culturals; les ajudes reintegrables, que permeten compartir el risc en projectes de caire empresarial; la creació de fons de finançament a través d’una nova fórmula impositiva destinat al sector de l’audiovisual; la captació de fons privats a través del projecte de la Fundació Cultura; i els primers passos cap a la creació d’una Mancomunitat Cultural entre institucions públiques que serà clau pel futur de la Cultura al País.

Mentre el Govern català malda per buscar noves fórmules per donar suport a la nostra Cultura, el Govern espanyol ens castiga amb un ineficaç IVA del 21% que perjudica enormement el sector, amb una llei de mecenatge que tot i les promeses no sembla que hagi d’arribar i amb una reducció dràstica i dramàtica de les seves aportacions als equipaments i a les iniciatives culturals del nostre país.
 
Àngels Ponsa i Roca
 

Tafanera

Blinklist

Fresqui

Del.icio.us

Barrapunto

Digg

Menéame

Twitter

Facebook

Afegir un comentari Enviar a un amic  
1212
0
Comentaris afegits 
No hi ha comentaris afegits a aquest article.
TORNAR