e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

25 de Març de 2013

L'informe sobre l'estat de la cultura

El Consell Nacional de la Cultura i les Arts ha presentat recentment al Parlament, el seu informe anual sobre l’estat de la cultura.
La novetat d’aquest nou document, que duu un títol prou explícit –Crisi / Incerteses / Sinergies– és que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts no fa només un diagnòstic de l’estat dels sectors -que també ho fa, però posant l’atenció en els canvis i transformacions que l’afecten en la conjuntura actual-, sinó que planteja  grans temes d’anàlisi. Considera la cultura com un sector estratègic per sortir de la crisi. Reconeix que la cultura contribueix a la cohesió social (“afeblida en temps de crisi”) i com a factor cabdal d’humanització de l’ésser humà. Planteja redefinir el model tant des de l’àmbit econòmic com de la creació de nous públics, de la internacionalització, de l’excel·lència i el que ens ofereixen els nous paradigmes digitals.

Entenen també que la cultura és un pol de reconeixement d’identitat en un món globalitzat i que contribueix mitjançant la producció creativa i de pensament, a la construcció d’una societat més oberta i innovadora i per tant reivindica que Catalunya és i ha de ser una potència cultural.

La notícia que més han destacat els mitjans de comunicació  és l’alerta que fa el CoNCA sobre la  situació d’emergència que viu avui la cultura catalana i reclama que l’1’3% del pressupost que destina el govern a cultura s’incrementi al 2%. En moments de greu finançament i manca de liquiditat pressupostària ens pot semblar il·lògica aquesta reclamació. Però del que es tracta és situar la cultura en el lloc que li correspon als pressupostos generals del govern tot considerant l’important valor afegit brut (VAB) que genera (més de 6.000 milions d’€) No cal perdre de vista que la situació de la Cultura es conseqüència també de l'ofec econòmic al qual ens sotmet el Govern de l’ Estat espanyol (objectius - flexibilització dèficit). Una deslleialtat que dificulta enormement donar resposta als reptes de molts sectors del país.

A part dels esdeveniments que sabem han fet agreujar la situació (augment de l’IVA als productes de consum cultural, crisi de les entitats financeres, estancament de la llei de mecenatge, pirateria digital,...) hauríem d’afegir i posar altaveu, també, a la dràstica reducció de l’aportació de l’estat. La darrera dada que aporta l’informe és del 2011 (tant sols participava en el 6% de la despesa pública en cultura) però en el 2012 ha estat pràcticament residual: retirada absoluta al suport d’adquisicions de llibres a les biblioteques, eliminació de convocatòries i subvencions directes a projectes i important reducció als grans equipaments nacionals (MACBA, MNAC, Liceu, Mercat de les Flors,...). Per tant, a partir d’ara i en el camí cap a l’estat propi, caldrà en la mesura del possible augmentar més el nostre esforç.

Tal com  va declarar el president del CoNCA, Carles Duarte: “No podem fer més passes enrere, el que s’està posant en risc, difícilment es podrà reconstruir. No és un discurs, és una realitat que  exigeix respostes radicals”.

No hi podem estar en desacord. En cultura s’ha arribat a unes línies vermelles que no hauríem de traspassar i exigeix que tots hi col·laborem en un esforç comú. Precisament, el canvi més important que observem en aquest informe són els compromisos que pren el nou Consell per tal de ser-ne part activa i no només reivindicativa. Es proposa ser un ens proactiu en favor de la construcció cultural del nostre país: a més de necessàries mesures econòmiques com la creació d’un Consell de Mecenatge, entre altres aspectes, també treballarà en fer visible la transparència dels ajuts del Departament de Cultura donant visibilitat a les auditories, i farà la redacció d’un Estatut de l’Artista per defensar-ne els seus drets professionals i la seva llibertat de creació.

Si el Consell Nacional de la Cultura i les Arts treballa adequadament els compromisos que ha assumit públicament, al costat del Departament de Cultura, iniciem un esperançador camí de servei públic i  més encara en la necessària objectivació de les polítiques culturals i sobretot en el temps difícils que ens toca viure.

Tafanera

Blinklist

Fresqui

Del.icio.us

Barrapunto

Digg

Menéame

Twitter

Facebook

Afegir un comentari Enviar a un amic  
983
0
Comentaris afegits 
No hi ha comentaris afegits a aquest article.
TORNAR