e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

16 d'Abril del 2014

Objectiu: enfortir i dinamitzar lĺaudiovisual catalÓ

Desenganyem-nos, el Govern de la Generalitat no disposa de tots els mecanismes necessaris per protegir la nostra llengua i la cultura. A més a més, l’actual situació financera i l’ofec econòmic perpetrat pel Govern central no permeten finançar la totalitat de les polítiques culturals. Per dir-ho d’una altra manera: Catalunya té les competències en cultura, però l’Estat és qui té els diners.     

Malgrat tot, Catalunya  té vocació de ser la capital audiovisual del sud d’Europa. A Catalunya tenim una cultura pròpia i també una vocació cultural pròpia. Per això, el Govern vol fer d’aquest sector un dels eixos estratègics industrials del país. La radiografia del sector audiovisual és prou diàfana: economia productiva i generador de llocs de treball; ocupa 12.800 llocs...

Continuar llegint...