e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

10 de Novembre del 2014

El NO de lĺ Estat a la Cultura

La crisi econòmica ha evidenciat la fragilitat del sistema cultural del nostre país i ha provocat que les polítiques culturals necessitin reinventar-se. La inversió en cultura té un retorn positiu a la societat: genera un 4% del PIB, a Catalunya hi ha més de 30.000 petites i mitjanes empreses dedicades a la cultura. Cal entendre que la cultura no és només el coneixement que assimila l’ésser humà, sinó el sentit crític que aporta al pensament i per tant l’hem de considerar com un factor ideològic que no pot ser homogeneïtzador. La cultura és creativitat i talent i per tant és diversitat i pluralitat. I com que a Catalunya volem un país més plural, més divers i més solidari hem de poder administrar la vida política i per tant els recursos que li han de correspondre a la seva promoció de la cultura. I aquí, és...

Continuar llegint...