e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

29 de Juliol del 2013

Cultura i Economia

La cultura és nació i és també motor econòmic per Catalunya. La cultura és l’espina dorsal de la naciócatalana: som una nació perquè tenim una identitat cultural diferent i diferenciada de la resta de pobles del món. Una identitat, la nostra, forjada al llarg de més de mil anys d’història i gràcies a la contribució de moltes persones vingudes d’arreu. Podem dir amb orgull que som nació, i una nació acollidora i integradora.

Cal destacar també, que la cultura constitueix un sector econòmic important, ja que genera el 3,6% del Producte Interior Brut català. Així doncs, el bagatge cultural no només ens enriqueix i ens cohesiona com a poble, sinó que és una font de riquesa i d’ocupació per un col·lectiu significatiu del nostre País. Catalunya ocupa el cinquè lloc entre...

Continuar llegint...