e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

30 de Gener del 2013

La cultura en un estat propi: de competir a compartir

Estem vivint un moment difícil que dibuixa un panorama de futur que fa pensar que ja res serà com havia estat. Els trenta anys de democràcia els hem viscut amb l’interès i l’esforç d’haver reconstruït el nostre País des de molts aspectes, entre ells el cultural.  En aquest terreny, es tractava de dibuixar amb traç gruixut, tal vegada de forma discontinua –no hem d’oblidar que la nostra posició no era central, sinó de resistència-  aquells aspectes fonamentals que necessita qualsevol nació per configurar una certa normalitat com són la normalització lingüística, el suport directe per a la pràctica i la creació artística i la construcció d’equipaments.


Els avenços s’han generat d’una banda gràcies a la col·laboració desinteressada de molta gent que...

Continuar llegint...