e-Noticies | Blogs blogs e-noticies e-noticies.cat

19 de Maig de 2009

La Llei d’Educació és a un pas de ser aprovada pel Parlament. Ja s’ha dit que és una norma històrica, la més important, sens dubte, de la legislatura. Neix amb la LEC el Servei Públic Educatiu, entès com a servei d’interès general que ha de permetre que tots els centres sostinguts amb fons públics, tant si han nascut de la iniciativa pública com de la privada, treballin amb els mateixos objectius i de forma corresponsable. A l’exposició de motius del text de la llei queda ben clar que el sistema educatiu català ha de permetre desvetllar i potenciar l’arrelament a Catalunya. La competència del Govern de determinar el curriculum respecte als objectius, continguts i criteris d’avaluació ho farà possible. Serà, doncs, una educació escolar catalana. I en català: el catala, que ha de ser llengua de referència i actuar com a factor de cohesió social, serà la llengua vehicular de l’educació perquè així ho establirà la Llei. Però serà també una educació escolar amb el suport de les famílies, que podran implicar-se activament en la tasca de l’escola a través dels diversos mecanismes que s’orquestraran. Serà una educació d’accés equitatiu i que posarà el centre en relació amb l’entorn i hi col·laborarà per millorar la tasca de formació; una educació que tindrà en compte el valor formatiu de les activitats de lleure, amb detecció precoç de necessitats educatives particulars, amb avaluació global i contínua, i amb mesures d’atenció a la diversitat , entre d’altres qualitats.

Precisament sobre aquesta darrera que he citat, voldria assenyalar que segons l’article 21 “els alumnes tenen dret a rebre una educació que n’estimuli les capacitats, que tingui en compte el ritme d’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment”. Em sembla especialment interessant aquesta redacció del dret garantit per llei, perquè massa vegades quan es pensa en l’atenció a la diversitat es dóna per fet que es fa referència als esforços suplementaris que el sistema ha de fer per afavorir educativament els infants les capacitats i ritme d’aprenentatge dels quals és inferior al de la mitjana. La redacció de l’article 21 inclou, necessàriament, el dret a l’estímul de les seves capacitats d’aquells alumnes que obtenen del seu esforç un rendiment superior al dels seus companys. Aquests estudiants han de poder rebre una educació que atengui, també, la seva diferència: que respecti el seu ritme, amb les acceleracions pertinents, i trobi les motivacions adequades per estimular encara més el creixement de les seves capacitats. Així ho rebla també l’article 82, pel qual “l’Administració educativa ha d’establir (...) protocols per a la identificació de les altes capacitats i l’atenció metolològica adequada”. La LEC també farà possible, doncs, una educació pública i equitativa que fomenti l’excel·lència entre els que són capaços d’oferir resultats excepcionals. Que en faci un valor. Tots hi guanyem.

Tafanera

Blinklist

Fresqui

Del.icio.us

Barrapunto

Digg

Menéame

Twitter

Facebook

Afegir un comentari Enviar a un amic  
3402
0
Comentaris afegits 
No hi ha comentaris afegits a aquest article.
TORNAR